Talentontwikkeling ballet

Het Nationale Ballet en de Nationale Balletacademie (Theaterschool / Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten) werken samen in talentontwikkeling.

Ted Brandsen, directeur van Het Nationale Ballet: ‘Belangrijk is dat talentontwikkeling op zo jong mogelijke leeftijd ter hand wordt genomen. Onze directe betrokkenheid over en weer kan voor ouders van doorslaggevende betekenis zijn in hun keuze om een kind naar een balletschool te laten gaan. Het is belangrijk te melden dat het Gerrit van der Veen College en Basisschool Olympia in Amsterdam scholieren op individuele leest gebaseerd onderwijs biedt'

Jean-Yves Esquerre, artistiek leider Nationale Balletacademie: 'Als Nederlandse topopleiding voor klassiek ballet wil de Nationale Balletacademie een omgeving creëren waarin jonge talentvolle kinderen alle mogelijkheden krijgen om de noodzakelijke vaardigheden te verwerven die vereist zijn voor het niveau van Het Nationale Ballet. Om dit te bereiken werken wij, in samenwerking met onze onderwijspartners het Gerrit van der Veen College en Basisschool Olympia, voortdurend aan de verdere verbetering van het onderwijs, de training en de ontwikkeling van onze studenten, die daardoor kunnen uitgroeien tot volwaardige en professionele dansers.'

'De Nationale Balletacademie is als enige dansopleiding in Nederland verbonden aan Het Nationale Ballet. Het gezelschap speelt een belangrijke rol in de opleiding. Niet alleen is zij betrokken bij de samenstelling van het curriculum en de beoordeling, maar ook biedt het gezelschap onze studenten de gelegenheid op te treden in grote producties.'

Nationale Balletacademie

De Junior Company is de meest zichtbare vorm van de intensieve samenwerking tussen de twee kunstinstellingen. Meer weten over de Junior Company, de kweekvijver van Het Nationale Ballet?

Junior Company