Het Nationale Ballet Fonds

Het Nationale Ballet Fonds is een "Algemeen Nut Beogende Instelling", een zgn. ANBI. Sinds 1 januari 2018 is Stichting Het Nationale Ballet Fonds gefuseerd met Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds.

 

 

Financiële verantwoording

Balans, staat van baten en lasten en toelichting hierop
Bekijk hier de financiële informatie:

Activiteiten Het Nationale Ballet Fonds 2017

Activiteiten Het Nationale Ballet Fonds 2016

Balans, staat van baten en lasten, toelichting 2016 (pdf)