Inschrijven primair onderwijs

Het aanbod bekeken en een keuze gemaakt? Stuur ons dan uw aanvraag, door gebruik te maken van het inschrijfformulier op deze pagina. Wij hopen u samen met uw leerlingen in ons theater te mogen verwelkomen.

Nationale Opera & Ballet streeft ernaar zoveel mogelijk scholen en zoveel mogelijk verschillende leerlingen kennis te laten maken met opera, dans en ballet. Voor deelname aan projecten gelden daarom de volgende regels:
1. Per groep van 10 leerlingen dient er één begeleider te zijn.
2. Toekenning van de aanvragen voor projecten geschiedt op volgorde van binnenkomst.
3. Bij onvoldoende inschrijving behouden wij ons het recht voor een project te annuleren.
4. Na bevestiging ontvangt de school een overeenkomst. Pas nadat wij deze ondertekend retour hebben ontvangen en de deelnamekosten zijn betaald, is de inschrijving definitief.

NB. Incidenteel worden er ten behoeve van de publiciteit van de afdeling Educatie en Participatie foto’s gemaakt tijdens de projecten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, dient u dit vooraf kenbaar te maken.

Alleen projecten en schoolmatinees waar nog plek is worden getoond in het formulier.

INSCHRIJVEN

School
Contactpersoon
Kies het soort project
Maak een keuze tussen een project/workshop of een schoolmatinee
Project
Schoolmatinee
minimaal 1 begeleider per 10 leerlingen
Opmerkingen

Bent u een school voor speciaal onderwijs of heeft u speciale wensen (denk bijvoorbeeld aan rolstoelplaatsen of een slechthorende leerling), geef dat a.u.b. hier aan.