Operakenners / Balletkenners

Kijken, reflecteren en zelf presenteren

Theater kan ons verwonderen en ver­rijken en onze blik verruimen. Maar een voorstellingsbezoek kan ook verwarrend of verontrustend zijn – en soms ronduit vermoeiend. In dit project dagen we de leerlingen uit om hun ervaringen onder de loep te nemen. We stimuleren hen om een voorstelling met een onderzoekende hou­ding te benaderen en daarbij vooral ook hun eigen verbeeldingskracht in te zetten. Je hoeft geen deskundige te zijn om over je ervaringen in het theater te kunnen praten.

De leerlingen worden ontvangen in Natio­nale Opera & Ballet. Ze krijgen een inter­actieve inleiding in één van onze studio’s. Dan volgt een korte rondleiding achter de schermen, langs de diverse ateliers van het theater. Na een pauze bezoeken de leerlingen een deel van een opera­- of bal­letuitvoering.

De tweede fase van het project vindt plaats op school, waar de workshopleider de leerlingen bezoekt voor een groepsge­sprek en hen stimuleert om hun ervarin­gen te onderzoeken. Wat heb je beleefd? Welke linken zie je met je eigen leefwe­reld? Op welke manieren heeft het stuk je geraakt en wat heb je juist gemist? Een onderdeel van deze tweede ontmoeting is ook een korte actieve kennismaking met de kunstvorm van binnenuit: hoe is het om een aria te zingen? Hoe voelt het om in de basisposities van het klassieke ballet te staan?

Uiteindelijk geven de leerlingen een eigen presentatie waarin ze hun onderbouwde mening over de voorstelling verwerken in een eigen artistiek concept. Ze presente­ren hoe zíj de voorstelling zouden uitwer­ken en denken na over hun ideale rol in het team – van choreograaf tot belichter en van producent tot kostuumontwerper.

Praktische informatie

Wanneer: in overleg
Duur: Introductieles + voorstellingsbezoek (Nationale Opera & Ballet): ca. 3 uur (inclu­ siefkorte pauze); Workshop op school:
1 lesuur
Kosten: € 95,­ per groep van 15 leerlingen

NB: Geef bij uw aanmelding aan of u interesse heeft in de opera­- of balletversie van dit project.

Inschrijven