Over L'Autre Côté

Choreograaf en danser Sedrig Verwoert presenteert tijdens Dancing Apart Together zijn meest recente werk L’Autre Côté. In zijn werken en voorstellingen onderzoekt Verwoert concepten als gender, seksualiteit en sociale structuren in relatie tot onze veranderende omgeving. L’Autre Côte is gecreëerd in een tijd waarin de corona-pandemie en raciaal onrecht een zeldzame situatie creëren die eenzaamheid, verlangen en verdriet oproept.

L'Autre Côté is gemaakt voor tien dansers en is gebaseerd op twee waarden die volgens Verwoert belangrijke uitgangspunten zijn voor de toekomst van onze samenleving: connectiviteit en conversatie. De dansers representeren – op microniveau – de toestand waarin de samenleving op dit moment verkeert, waardoor ze een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het stuk dragen.

Alle dansers zijn uitgedaagd om de conventionele genderrollen los te laten en zo buiten de traditionele structuren te treden. Om deze nieuwe aanpak tot een succesvol einde te brengen, moeten zij samen en met wederzijds vertrouwen bewegen. Dit vertrouwen kan alleen bestaan wanneer waarheden worden uitgesproken. Zelfs de waarheden die op het eerste gezicht persoonlijk lijken. In feite zijn deze namelijk politiek. Daarom rijst de vraag: Where will you be?

L’Autre Côte is een meditatie over de seismische veranderingen die er op dit moment in de wereld plaatsvinden en zinspeelt tegelijkertijd op een dieper niveau op mogelijke verschuivingen binnen de balletwereld.

"Dit stuk moest een politieke intentie hebben, er is geen andere manier om de intense emoties van dit specifieke moment te verwerken" - Sedrig Verwoert

"Het normale leek tot het verleden te behoren, als het ooit überhaupt iets van het heden is geweest" - Sedrig Verwoert

 

Tekst: Mirelva Berghout

 

Studio rehearsal © Jozef Varga
Studio rehearsal © Jozef Varga
Studio rehearsal © Altin Kaftira
Studio rehearsal © Altin Kaftira