Synopsis Fin de partie

HAMM: Ik ben opgeschoten met mijn
verhaal.
(Pauze.)
Ik ben er goed mee opgeschoten.
(Pauze.)
Vraag me hoever ik ben.
CLOV: O, voor ik het vergeet, hoe staat
het met je verhaal?
HAMM (zeer verbaasd): Welk verhaal?

De handeling van Eindspel laat zich
moeilijk vangen in een synopsis – of zeer
makkelijk: Hamm, een blinde man in een
rolstoel, wacht op het einde. Buiten is de
wereld misschien al vergaan. Binnen
spreekt hij met zijn ouders Nagg en Nell,
die in twee vuilnisvaten leven, en met zijn
clowneske knecht Clov.

HAMM: Maar wat gebeurt er, wat gebeurt
er?
CLOV: Iets gaat zijn gang.

György Kurtág leefde al lang met het idee
om een operabewerking te maken van
Samuel Becketts toneelstuk Fin de partie
(Eindspel), waarvan hij als dertiger één van
de eerste uitvoeringen zag. Op 92-jarige
leeftijd heeft hij het plan gerealiseerd.
Anders dan in het oorspronkelijke toneelstuk
voltrekt de handeling zich niet als
aaneengesloten geheel; Kurtág zette vijf
lange fragmenten van de tekst integraal
op muziek, inclusief de vele pauzes die
Beckett voorschrijft. De muzikaliteit die
inherent is aan Becketts taal wordt door
Kurtág met spaarzame en uitgekiende
middelen omgezet in een passende
klankwereld.

HAMM:
En nu?
(Pauze.)
Nutteloze ogenblikken, die altijd nutteloos
zijn en toch tellen, opdat de rekening sluit
en het verhaal eindigt.

SCÈNE-OVERZICHT

1. Proloog I / Proloog II Roundelay
2. Pantomime van Clov
3. Eerste monoloog van Clov
4. Eerste monoloog van Hamm
5. Vuilnisemmer
    Song: De wereld en de pantalon
6. Roman
7. Monoloog van Nagg
8. Eén-na-laatste monoloog van Hamm
9. Dialoog van Hamm en Clov
10. ‘C'est fini, Clov’ en Vaudeville Clov
11. Laatste monoloog van Clov
12. Overgang naar de Finale
13. Laatste monoloog van Hamm:
      Einde van de roman
14. Epiloog